Jak wygląda Tablica Informacyjna Budowy

Rozpoczy­nasz budowę i potrze­bu­jesz Tabl­i­cy Infor­ma­cyjnej Budowy?

Wygląd Tabl­i­cy Infor­ma­cyjnej Budowy został określony w roz­porządze­niu Min­is­tra Infrastruktury

Dzi­en­nik budowy w przepisach prawa.

Share This